GENDAR

TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

treninzi po mjeri vaših suradnika

 • TRAŽILICA

 • NEWSLETTER

Knjige i udžbenici

Psihologija komunikacije 1  i 2

Mr.sc.Marija Novak Ištok i prof. Jelena Obad autorice su udžbenika Psihologija komunikacije 1 i 2. Do objave tih udžbenika nije postojao udžbenik psihologije komunikacije specijaliziran za zanimanje frizer, pediker i kozmetičar.

Riječ je o udžbenicima koji su nastali timskim radom autorica i oni se podjednako bave  psihologijom i komunikacijom te njihovim međusobnim prožimanjem u jedinstveni spoj koji su autorice nazvale psihologijom komunikacije. Psihologija komunikacije predstavlja granu/podgranu primijenjene psihologije kojoj je cilj uspješna razmjena poruka (verbalnih i neverbalnih) između korisnika usluga-klijenta  i davatelja usluga – frizera, pedikera i kozmetičara.

Budući da je riječ o stalnoj i snažnoj interakciji u kojoj dolazi do izražaja sva složenost i kompleksnost procesa komunikacije, kritično je sagledati proces komunikacije i otkriti moguće probleme koji tijekom tog procesa nastaju. Tu nastupa psihologija kao znanost koja se bavi proučavanjem ljudskog ponašanja i njegovih psihičkih procesa.

Korisnici udžbenika usvajajući informacije iz psihologije imaju mogućnost spoznati psihološku komponentu čovjeka, čime će prije svega upoznati sami sebe, ali i karakteristično ponašanje drugih – svojih suradnika na poslu i klijenata zbog kojih i postoje ta zahtjevna zanimanja. Ta spoznaja bi trebala uslužnim djelatnicima ( i onima koji će to tek postati) pomoći u poboljšanju odnosa s drugim ljudima i samim time olakšati učinkovitije obavljanje tih zahtjevnih poslova.

Što se tiče komunikacije, koja je bit ovoga posla, bitno je istaknuti da se ljudi često međusobno ne razumiju. To se nerijetko događa  u odnosu nastavnik – učenik, a slično je i u komunikaciji s klijentima u salonu tijekom prakse i kasnijeg rada. Ovaj udžbenik daje svoj konstruktivni doprinos učinkovitijoj komunikaciji u razredu, u salonu i izvan njega.

Oba udžbenika sadrže ključne riječi/ pojmove i popis literatura korištene za njihovo nastajanje.

 

Psihologija komunikacije 1

Psihologija komunikacije 1 – za prvu godinu učenja se bavi: općom psihologijom (pojam psihologije, zadaće, metode i vrste psihologije, odnosom psihologije s drugim znanostima, značenjem psihologije za djelatnost frizera; opažanjem vanjskog svijeta (osjeti, percepcija, mišljenje, pažnja, komuniciranje, govor, učenje i pamćenje); emocijama (pojam, emocionalne situacije, djelovanje i podjela emocija, karakteristike pojedine emocionalne situacije, raspoloženja, kontrola emocija, emocije pri radu frizera, motivacija, potrebe…) te ličnošću (pojam i oblikovanje, socijalizacija i tipologija ličnosti, temperament – karakteristike temperamentne situacije i ponašanja, crte temperamenta u ponašanju frizera, pojam i crte karaktera…).

 

 

 

 

 Psihologija komunikacije 2

Psihologija komunikacije 2 – za drugu godinu učenja se bavi psihologijom rada (uvod u psihologiju rada, sposobnosti – vrste, vještine i znanja, opći činitelji rada);  međuljudski odnosi na radu (grupa, odnosi u grupi i grupna dinamika i rukovođenje grupom); komuniciranje (pojam i vrste komuniciranja, model komuniciranja i djelotvorno komuniciranje s korisnicima usluge, komuniciranje u grupi – uvjet uspješnosti,faze komuniciranja, priprema za rad, prvi kontakt – utvrđivanje želja korisnika, predstavljanje ponude, prigovori i reklamacije i završetak i kraj –kontakta).

 

 

 

 

 

Poslovni bonton

Mr. sc. Marija Novak-Ištok i prof. Božica Uroić autorice su Poslovnog bontona – udžbenika za trgovačke škole koji je ujedno i praktičan vodič za ponašanje u poslovnom svijetu.

Autorice su svoja znanja i iskustva u radu s učenicima i studentima ali i poslovnim ljudima pretočile u jedinstveno djelo. Ilustrator naslovnice je renomirani ilustrator, karikaturist i autor crtanih filmova gosp. Joško Marušić. Poslovni bonton je namijenjen učenicima srednjih škola ali je i dragocjeni poslovni alat svim poslovnim ljudima, a prvenstveno onima koji se aktivno bave prodajom.

Pri pisanju su se autorice rukovodile programom određenim Jedinstvenim modelom obrazovanja i saznanjem o procjenama trenutnog stanja poslovnog bontona na našim prostorima (tranzicija, poraće te pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji).

Udžbenik je podijeljen u šest cjelina: Povijesni razvoj, Poslovna etika, Uljudno ponašanje, Ponašanje prodavača u prodavaonici, Umijeće ophođenja na radnom mjestu i Poslovno ponašanje u trgovini.

Svaka cjelina uz teorijski okvir zasnovan na literaturi (popis literature na kraju udžbenika), sadrži prigodne ilustracije, citate, tj. mudre misli, primjere, zadaće za radionice, istaknute pojmove i sažetke koji čitatelju olakšavaju usvajanje gradiva. Na kraju udžbenika je priložen pojmovnik s 60-ak pojmova vezanih uz uljuđeno ponašanje.
Praktični primjeri i zadaci prikazuju stvarne situacije na terenu – u školi, raznim poslovnim prilikama, na ulici i javnim mjestima…

Udžbenik sadrži ključne riječi/ pojmove i popis korištene literature.

Promociji udžbenika je nazočio gradonačelnik grada Zagreba gosp. Milan Bandić u nazočnosti brojnih uzvanika iz struke, poslovnih ljudi, ministarstava, Hrvatske gospodarske komore, udruženja (HUP, Udruga poslovnih konzultanata…) te medija (radio, televizija, dnevni i stručni tisak).

 

Marketing – udžbenik za 4.razred ekonomske škole

Udžbenik Marketing je namijenjen učenicima završnog razreda ekonomske škole te komercijalistima. On prati zadani nastavni program s naglaskom na suvremena kretanja na tržištu.

Udžbenik na sažet i zanimljiv način donosi pregled marketinga kao komunikacije s tržištem počevši od njegove definicije i njegova značenja. Nije zaobiđen ni razvitak marketinga od njegova nastanka do današnjih dana kada njime značajno upravljaju tehnologije.

Prikazane su etape marketinškog procesa i promjenjivog okruženja u kojem se oni odvijaju. Kao što i treba biti u marketingu, u središtu pozornosti ovog udžbenika je potrošač kojem bi trebale biti usmjerene sve marketinške aktivnosti.

Kako je početak marketinga u planiranju, toj je polaznoj aktivnosti usmjerena posebna pozornost. Istraživanje tržišta je uvjet bez kojeg se pogotovo danas u doba krize (koja je ujedno i mogućnost)  nikako ne može. Tu su još i marketinške strategije kao promišljeni način djelovanja marketera na tržištu te marketinški miks kao središnja točka, srce marketinga. Udžbenik završava kontrolom i primjenom marketinga.

Udžbenik Marketing se sastoji od slijedećih cjelina:  tržišna razmjena,  marketing kao poslovna koncepcija, marketinško okruženje, ponašanje potrošača, planiranje marketinga, istraživanje  i segmentacija tržišta, marketinške strategije, marketinški splet/ miks, kontrola marketinga te organizacija i primjena marketinga.

Pri obradi nastavnih tema u udžbeniku su ponuđene vježbe za bolje razumijevanje problematike, pitanja i zadaci za ponavljanje gradiva. Udžbeniku je pridružena radna bilježnica koja ga u potpunosti prati. U njoj su ponuđeni projektni zadaci, zadaci za rad u skupinama, zadaci za rad u parovima, zadaci tipa eseja te zadaci tipa dopunjavanja, zaokruživanja i sl. za provjeru usvojenosti gradiva.

Udžbenik sadrži ključne riječi/ pojmove i popis korištene literature.

Svi udžbenici se mogu nabaviti u svim većim knjižarama (Naprijed, Ljevak, AGM, Profil…).

 

 KNJIGE

 • Knjiga s karakterom priručnika: Poslovno komuniciranje u prometu nekretninama, Poslovanje nekretninama, Hrvatska gospodarska komora i Burza nekretnina, Zagreb 2005.
 • Konzultantske knjige u izdanju HITA Consulting: Poduzetnička organizacija, Menadžment… na teme Komunikacija na sastancima, Zadovoljstvo klijenata, Marketing i marketinške strategije, Prodajna komunikacija, Komuniciranje u projektnim timovima…, Zagreb, 2000.-2005.g
 • Trendovi u poslovnom komuniciranju – materijal u Zborniku radova sa skupa Burze nekretnina u organizaciji HGK, Opatija 2004. (Burza nekretnina, Zagreb 2004.)
 • Čovjek ključ uspjeha, materijal s istoimenog savjetovanja Hrvatske turističke zajednice, lipanj-listopad 2004. (Izdavač Hrvatska turistička zajednica, Zagreb 2004.)
 • Seminarski materijali uz predavanja na Zagrebačkoj školi za menadžment (ZSM, Zagreb 2001—2006.),
 • Seminarski materijali uz predavanja u Poslovnim znanjima (PZ, Zagreb 2001.-2005.)
 • Seminarski materijali uz predavanja u Poslovnoj izvrsnosti (PI, Zagreb 2005.-2006.)
 • Seminarski materijali u IMC, Zagreb (2005.-2008.)
 • Poslovni bonton, Alka script, Zagreb 2008.

Priručnik za posrednike u prometu nekretninama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priručnik za posrednike u prometu nekretninama – grupa autora (uključujući Mr.sc.Mariju Novak-Ištok) u izdanju Burze nekretnina i Hrvatske gospodarske komore

ARHIVA NEWSLETTERA