GENDAR

TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

treninzi po mjeri vaših suradnika

  • TRAŽILICA

  • NEWSLETTER

Poslovni bonton u zemljama EU

Naziv teme:

Poslovni bonton u zemljama EU

Mr.sc.Marija Novak-Ištok, Gendar d.o.o.

Cilj teme:

Usvojiti znanja i vještine kako uz što manje nesporazuma učinkovito komunicirati s poslovnim partnerima iz EU uz primjenu suvremenog poslovnog bontona.

Prepoznati jedinstvenosti poslovnog bontona u zemljama EU ali i posebnosti pojedinih zemalja-članica.

Ukazati na osnovne i posebne situacije koje mogu izazvati teškoće u poslovanju sa stranim partnerima.

Kroz studije slučajeva u radionici  uvježbati primjenu izložene materije u praksi.

Iz sadržaja seminara:

  • Jedinstvenosti i posebnosti suvremenog poslovnog bontona u zemljama EU/ međusobni utjecaj globalizacije i nacionalnih kultura
  • Kodeksi i pravila
  • Što da (dobrodošle prakse), a što ne („smrtni“ grijesi)  u pojedinim zemljama/ kulturno nasljeđe
  • Što je važno znati prije početka poslovne komunikacije s poslovnim partnerima iz pojedinih zemalja EU
  • Osnove poslovne komunikacije (verbalne i neverbalne)  u zemljama EU: specifičnosti vezane uz pozdravljanje, oslovljavanje, odijevanje, poslovne darove…
  • Učinkovito poslovno dopisivanje, telefoniranje, sastanci, pregovaranje…s poslovnim partnerima iz zemlja EU
  • Posebne situacije: bonton za stolom (alkohol, pušenje, komunikacija), muško-ženski odnosi…
  • Primjeri poslovnog bontona i poslovne prakse u zemljama EU: Austrija, Belgija, Češka republika, Francuska, Italija, Mađarska, Njemačka, Poljska, Rumunjska…

Namjena:

menadžerima svih rangova

Način rada:

Predavanje i radionice ( Studije slučajeva, brain storming i swot analiza primjene poslovnog  bontona u konkretnim poslovnim situacijama u nekoj od zemalja EU)

Napomena: Po potrebi (želji klijenta) tema se može proširiti i na zemlje izvan EU.

 

Iz tiska:

 

ARHIVA NEWSLETTERA