GENDAR

TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

treninzi po mjeri vaših suradnika

  • TRAŽILICA

  • NEWSLETTER

Pet ključnih komunikacijskih vještina

Mr. sc. Marija Novak-Ištok, Gendar d.o.o.

Ideja vodilja:

Uspješne od manje uspješnih djelatnika u najvećoj mjeri razlikuje vještina ophođenja s ljudima./komunikološka

Cilj ovog seminara:

Ukazati na značaj komunikacije u funkciji unapređenja poslovanja.

Trajanje:

5 i više sati

Sadržaj:

Poseban je naglasak na ključnim komunikacijskim vještinama neophodnim svim poslovnim ljudima koji su u komunikaciji s klijentima često prvi dojam o poduzeću/ ustanovi. Opće je poznat kritični značaj prvog dojma koji bitno utječe na trenutnu, ali i kasniju (dugo)trajnu sliku cijelog poduzeća u javnosti.

Komuniciranje je krvotok svake tvrtke jer bez kolanja informacija je nemoguće odvijanje poslovanja. Komuniciranje je vještina/ skill po kojoj se prvenstveno razlikuju uspješni djelatnici od onih manje uspješnih. “Prodati” sebe, svoju ideju – najveće je umijeće. Stoga nije slučajno da su najuspješniji djelatnici svjesni da dobar dio svog uspjeha zahvaljuju svojim dobrim komunikacijskim vještinama te ih zato stalno razvijaju i njeguju. Oni drugi, manje uspješni, ne znaju što im se i zašto događa, tj. ne pridaju dovoljno važnosti vještini komuniciranja. Zato nerijetko «plaćaju» cijenu gubitkom klijenata i poslova, sporijim napredovanjem u karijeri…

Seminar je podijeljen u pet tematskih cjelina počevši od osobnog imidža kao početka komunikacije jer prvo trebamo «prodati» sebe. Drugi je dio posvećen govoru kao jedino čovjeku svojstvenoj komunikaciji. Treći se nastavlja neverbalnom komunikacijom kao pozitivnom ili negativnom dodatku govoru. Četvrti je dio usmjeren posrednoj – telefonskoj komunikaciji koja ima svoje zakonitosti, a peti je posvećen pisanoj komunikaciji bez koje je poslovno komuniciranje nezamislivo.
Iz sadržaja:

Upravljanje osobnim imidžem

osobni imidž i imidž poduzeća/ ustanove
imidž kao komunikacija
zlatna pravila dobrog imidža…
važnost pozitivnog imidža za samopouzdanje, uspjeh u karijeri

Poslovna retorika

komunikacija licem u lice…
izbor riječi/ kultura govora
tijek poslovnog razgovora
sastanci…

Neverbalna komunikacija

“govor tijela” u funkciji pojačavanja, slabljenja ili obezvređivanja komunikacije
karakter neverbalne poruke – nesvjesnost, nedostatak kontrole, dominantnost
kongruentnost – inkongruentnost
primjeri poželjnih i opasnih neverbalnih signala …

Vještine telefoniranja

osnovna pravila komuniciranja telefonom
izbjegavanje nesporazuma pri telefoniranju
telefoniranje i bilješke – obrasci
poruke, prespajanja, šumovi-smetnje…

Pisano komuniciranje

specifičnost pisanog komuniciranja
dobro i loše pisanje
planiranje i strukturiranje pisanja
zlatna pravila dobrog pisanja…

Namjena:

Poslovnim ljudima svih profila koji su na dnevnoj bazi “na terenu” u kontaktu s kupcima, klijentima, poslovnim partnerima…

Način rada:

predavanje i
radionica do 15 sudionika ( interaktivni testovi komuniciranja – osobnog imidža, telefoniranja, pisanog komuniciranja;  govorna štafeta, igranje uloga, studije slučaja, analize…)

Iz tiska:

ARHIVA NEWSLETTERA