GENDAR

TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

treninzi po mjeri vaših suradnika

 • TRAŽILICA

 • NEWSLETTER

Organiziranje događanja (Event management)

Mr. sc. Marija Novak-Ištok, Gendar d.o.o.

Ideja vodilja:

Eventi imaju stvaran utjecaj na ponašanje i volju potrošača, a 70% odluka o kupnji potrošači donose na prodajnom mjestu./ marketinška

Cilj teme:

Ukazati na snažan komunikacijski trend u suvremenom marketinškom komuniciranju – organizaciju i vođenje događanja

Trajanje:

5-7 sati

Sadržaj:

Riječ je o novijem alatu promocije koji podrazumijeva integrirano komuniciranje s ciljanom javnošću. Kultni marketinški autori – Kotler i Armstrong u svojoj znamenitoj knjizi Principles of Marketing kažu da je “event priređeno, postavljeno događanje koje komunicira poruku ciljanoj publici”. Taj instrument marketinških kampanja i sredstvo netradicionalnog oglašavanja mnogi teoretičari I praktičari menadžmenta i marketinga smatraju generatorom cjelokupnog komuniciranja na tržištu današnjice.
Postoje brojne vrste događanja – počevši od gospodarskih pa do – medijskih, humanitarnih, sportskih, kulturnih, religijskih, političkih i drugih događanja. Prema dometu oni mogu biti gradskog, lokalnog, nacionalnog, međunarodnog pa i globalnog značaja.
No, neovisno o kategoriji, svako događanje/ event ima za cilj postati i ostati «događaj koji se prati i pamti», tj. dobiti što više publiciteta, nazočnosti što brojnije ciljane publike, povećati ugled svih partnera…i u konačnici – bolji imidž koji se odražava na bolju tržišnu poziciju.

Iz sadržaja:

 •     O događanju/ eventu
 •     Planiranje i organiziranje događanja/ eventa
 •     Voditelj i tim događanja/ eventa
 •     Rukovođenje i kontrola događanja/ eventa
 •     Marketing i sponzoriranje događanja/ eventa
 •     Prezentiranje – izvođenje događanja
 •     Vrednovanje događanja/ eventa
 •     Studij slučaja događanja/ eventa
 •     Radionica – interaktivni test, plan događanja/ eventa…

 Namjena:

Menadžerima i djelatnicima svih rangova, a posebno u upravi, marketingu…

Način rada:

Predavanje i radionica (studija slučaja, govorna štafeta, prezentacija + analiza, interaktivni test…)

ARHIVA NEWSLETTERA