GENDAR

TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

treninzi po mjeri vaših suradnika

 • TRAŽILICA

 • NEWSLETTER

Ciljevi, motivacija, samorazvoj

Mr. sc. Marija Novak-Ištok, Gendar d.o.o.

Ideja vodilja:

Uspjeh rezultat neprestane  brige za postizanje cilja./ B. Disraeli

Trajanje:

2-7 i više sati

Cilj teme:

Ukazati na presudnu važnost upravljanja ciljevima, na značaj motivacije kao pokretača svih akcija i nezaobilaznost samorazvoja.

Sadržaj:

Ciljevi su pokretači akcija. Ciljevi bi trebali biti osnova za donošenje odluka o korištenju vremena, talenata, energije, novca…Jedan od alata za određivanje i upravljanje ciljevima je i mapa ciljeva. Riječ je o alatu za samomotivaciju. Mrežni marketing je upravo idealno sredstvo za ostvarenje ciljeva. Biti rukovođen ciljevima, tj. misliti na cilj je najbolja moguća motivacija, tj. “gorivo” koje nas tjera dalje i više – do poslovnih i osobnih vrhunaca koji su nam se još do nedavno činili nedostižnima.
Ako se aktivnošću mrežnog marketinga namjeravamo baviti ozbiljnije vrlo je važno razumijeti i kanalizirati osobnu i motivaciju suradnika prema poželjnim – zajedničkim ciljevima. Razlog za samomotivaciju je sadržan u samoj biti mrežnog marketinga, činjenici da pomažući drugima – najviše pomažemo sebi.
Rasti s ciljevima znači ujedno i stalno raditi na sebi. Samorazvoj je postao imperativ današnjeg vremena u kojem se stalno razvijaju nova znanja. Naime, radeći na sebi, tj. unapređujući svoj posao – «zarađujemo» povjerenje drugih ljudi. Raditi na sebi znači prije svega «brusiti» svoje komunikacijske vještine – poslovne retorike, neverbalne komunikacije, prezentacije, prodajne tehnike, upravljanja osobnim imidžem…kao i vještine i tehnike sponzoriranja, timskog rada, planiranja…

Iz sadržaja:

 • Ciljevi
 • Pokretači akcije
 • Metode za određivanje ciljeva
 • Vrste i funkcije ciljeva…
 • Upravljanje putem ciljeva
 • Motivacija
 • «Gorivo» direktne prodaje/ mrežnog marketinga
 • Samomotivacija i motivacija grupe/ unutarnja i vanjska motivacija
 • Motivirajući razlozi – što motivira, a što demotivira suradnike
 • SamorazvojRast s ciljevima i poslom
 • Važne tehnike i vještine
 • Rad na sebi – preduvjet opstanka u svijetu brzih promjena

Namjena:

suradnicima sistema direktne prodaje/ mrežnog marketinga svih razina, a prvenstveno sponzorima i onima koji to tek žele postati…

Način rada:

predavanje i radionica (ciljne mape, analize, govorna štafeta, studije slučajeva…)

Iz tiska:

 

ARHIVA NEWSLETTERA